واحد فروش

واحد مدیریت

واحد وب سایت

داخلی 101 (کارشناس فروش کالای نو و کیس)

داخلی 102 (کارشناس روش کالای استوک و لپ تاپ)

داخلی 100 

داخلی 105

داخلی 103 (پشتیبانی وب سایت)

داخلی 104 (مسئول فضای مجازی)

ourfamily